Mula Noon


Magkababata at magkaibigan,
Noon pa man sa iyo na inilaan
Hanggang sa tayo’y magka-ibigan
Parang dalawang pusong nagmamahalan

Kaya sa araw na ito,
Pinagbuklod tayo ng Panginoon
Sinusumpa kong ika’y mamahalin ko
Mula noon, at sa mga darating pang panahon.

Advertisements